logo

Tin nổi bật

Khoảng trời riêng cho con

Khoảng trời riêng cho con

Lịch đào tạo tháng 12/2020

Lịch đào tạo của Cộng Đồng Cha Mẹ Chuyên Nghiệp tháng 12/2020

Lịch đào tạo tháng 11/2020

Lịch đào tạo của Cộng Đồng Cha Mẹ Chuyên Nghiệp Tháng 11/2020

CỘNG ĐỒNG CHA MẸ CHUYÊN NGHIỆP ĐEM ĐẾN GIẢI PHÁP GÌ ?

1

Giúp người khởi nghiệp bắt đầu với số vốn thấp nhưng ngay lập tức đã được bắt đầu ở một nền tảng rất cao với sự tài trợ truyền thông của Tập đoàn truyền thông Nam Hương và mạng lưới nữ lãnh đạo Quốc tế Wlin Global

2

Tạo điều kiện cho những người khởi nghiệp có cơ hội học hỏi, tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành làm đẹp với vai trò là các huấn luyện viên của dự án.

3

Giúp người khởi nghiệp vừa phát triển được hệ thống bán hàng, tăng thu nhập và có điều kiện học nghề chuyên sâu với số vốn thấp.

Mẹo nhỏ cho gia đình