logo

THÀNH VIÊN

1. Vai trò

Là những người mong muốn học hỏi và nâng cao kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con cái.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đăng kí các khóa học Pro Parents để nâng cao kiến thức và biết cách chăm sóc gia đình, dạy con chuyên nghiệp hơn;

- Tham gia tích cực việc tương tác trong nhóm để học hỏi Đại sứ với mục tiêu phát triển hệ thống của mình theo các bước của Đại sứ  hướng dẫn;

- Tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt tuần và phát triển các mối quan hệ thích hợp tham gia cộng đồng PPC;

- Theo dõi các buổi livestream của PPC , share trên Facebook để tăng tính tương tác.

3. Tiêu chí lựa chọn:

- Đã là cha mẹ hoặc sắp sinh con;

- Có mong muốn học về Làm cha mẹ chuyên nghiệp;

- Mong muốn phát triển bản thân để khỏe đẹp hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn

- Tâm huyết phát triển các hoạt động cộng đồng;

- Muốn có thêm các mối quan hệ và kết nối kinh doanh;

- Muốn có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình bền vững.